High resolution images for: Vaughn 7500 Lexan Goalie Throat Protector
 
Clear (Vaughn 7500 Lexan Goalie Throat Protector)
Blue (Vaughn 7500 Lexan Goalie Throat Protector)
Red (Vaughn 7500 Lexan Goalie Throat Protector)